Constructief ontwerpen:

In mijn ontwerpproces vind ik het belangrijk dat een goed vooronderzoek, materiaalkeuze en creativiteit optimaal benut worden. Een gedegen vooroverleg met alle betrokken partijen zie ik als essentieel.

Duidelijke en volledige tekeningen moeten geen misverstanden opleveren in de praktijk en overbodige fouten en discussies minimaliseren. Een goed ontwerp met bijbehorende tekeningen zullen de kosten minimaliseren.


Ik ben gespecialiseerd in het ontwerpen op het gebied van beton-, staal- en houtconstructies.

Dit varieert van onder meer verbouw of aanbouw van woningen, funderingsherstellen, nieuwbouw woningen en kleine utiliteitsbouw.