Handhaven van de constructieve veiligheid in Amsterdam

Bij deze opdrachgever beoordeel ik constructieve plannen van diverse constructiebureau's en geef hierbij advies over constructieve veiligheid van nieuwbouw en verbouw van woningbouw en uliliteitsbouwprojecten. Dit advies wordt verstrekt aan WABO-coordinatoren die op basis hiervan een bouwvergunning kunnen verlenen.

Dakopbouw

Funderingsherstel

Muurdoorbraak

Hoogbouw

Wanden onder stabiliteitskern