4e Verdieping

Langsdoorsnede

Op de 3e verdieping van deze woning dient de tussenwand te worden verwijderd. Aangezien de wand onder vloer te dun is om op te steunen is ervoor gekozen om een dubbel dwarliggger aan te brengen die de krachten naar de hoofddraagmuren afdraagt. Aangezien de liggers dan onder de wand van de dakopbouw komen, wat uitvoeringstechnisch niet wenselijk is zijn de liggers vlak achter de dakopbouw geplaatst.