De opdrachtegever wilde een woonwagen hebben in een L-vorm. De woonwagen is ontworpen uit een hout skeletbouw systeem met een houten spantconstructie t.p.v. het grote deel. Omdat het dak hier ook een horizontaal deel heeft is er voor gekozen om in 2 richtingen een houten spant te plaatsen. De gehele woonwagen in opgelegd op een stalen frame. Het frames wordt op stelconplaten gefundeerd op een grondpakke van zand